Польша

Польша — фабрики и оружейники

В различные исторические периоды Польша управлялась выборными королями, которые часто одновременно были властителями других государств. К примеру был период правления в Польше Саксонских курфюрстов, также период правления королей из шведской династии Ваза. «Конгрессным королевством» польский историк В.Квасневич называет земли Царства Польского, образованного по итогам Венского конгресса, в составе Российской империи в 1817-1831 гг., когда эта часть Польши управлялась отдельным наместником — великим князем Константином Павловичем — и пользовалась довольно большими правами по сравнению с другими частями России. После подавления Ноябрьского восстания 1830 г. большинство прав и вольностей были уничтожены, стала направленно проводиться политика насильственной ассимиляции поляков.

 

Цеховые знаки (марки)

Легница (Legnica), XVII-XVIII вв.

 

Фабрики

и оружейники

A

 • ADAMOWSKI Franciszek
 • ADAMSCHISIEK Н.
 • AFANASIEW Gregory
 • AGRELARSKI Anastazy
 • AGRELEWSKI (ARGIELEWSKI) Atanazy
 • ALGER (ALGAJER, ALGIER) Jerzy Georg-Georgius
 • ANSCHUTZ Krystian Mikołaj (Christian)
 • APFELBAUM Wilhelm
 • AUSZYC Krystian

B

 • BAGIŃSKI Stefan
 • BALABANOWIECKI Iwas (Iwan)
 • BALDNER Oswald
 • BARCHWICZ Szymon
 • BEKKER Karol August
 • BEKKER Juliusz Edward
 • BEKKER Bertold (Berthold)
 • BEKKER Karol и Juliusz
 • BEKKER Ludwik
 • BEKKER i RAUSCHER
 • BEHEIM (ВЕНЕМ) Johan (Hans)
 • BIRUKOW Aleksiej
 • BORCHERS Johann Friedrich
 • BORNMULLER Henryk
 • BORZUTZKI Franz George
 • BRAGIN Nazar
 • BROMIRSKI Konstanty
 • BRONIEWSKA Katarzyna

C

 • CACCIA Jan Hieronim
 • CHAŁECKI Alex
 • COLETTE (COLEТЕ, COLETTO, COLETTI) Egidiusz, Egidius (Gilles)
 • COLLETTE (COLLET) Egidiusz Józef
 • COLLETTE (COLLET) Wilhelm
 • COLLETTE (COLLET) August Karol
 • COLLETTE (COLLET) Christian Albert Konstantin
 • COLLETTE (COLLET) Wilhelmina Friederika’)

D

 • DAICZER R.
 • DICKMAN (DUCKMAN) Karol
 • DIETRICH Jan E.
 • DOERRIES (DORRIES) Johann Christof

E

 • ECKELUND Lorenz

F

 • FICZULSKI …… Mistrz Rusznikarski
 • FLIECKER Eliasz
 • FRANKE
 • FRANKE Fryderyk
 • FRUSZCZYŃSKI Szymon
 • FUJARSKI Jan
 • FULAR Piotr
 • FULAR Stanisław
 • FUTTER (FUTTE) Johann, Joseph

G

 • GABEL Jankiel
 • GAWLAS Maciej
 • GENELI Julian
 • GIBA Jacenty
 • GIBA Michał
 • GIEBENHAN Carl (Karol) Ludwik
 • GIEBENHAN Karol Ludwik
 • GIEBENHAN Jan Jędrzej (Andrzej)
 • GIEBENHAN Karol Jędrzej (Andrzej)
 • GORALSKI Adam, Goraj
 • GRABINSKI В.
 • GRABINSKI Michal

H

 • HAJNBECK Volkmar
 • HAUWICZ (HAUBIC, HAWICZ, HAUWITZ) Szymon (Simon)
 • HENRYCH Edward
 • HERLE (HERL, HIRT) Lenart
 • HOFFELMAJER (HOFELMAIER, НОFELMAJER) Ignacy (Ignaz)
 • HORALEK Napoleon
 • HRYNIEWICZ Karol

I

 • IWASZEW Aleksiej

J

 • JABŁOŃSKI Jan
 • JABŁOŃSKI Stanisław
 • JACHIMEK Jan
 • JACHIMEK i SOSNOWSKI
 • JACHIMEK i SOSNOWSKI
 • JANKOWSKI Franciszek
 • JENCKER (JECKNER) Johann
 • JUNG Jan Antoni
 • JUNG Jerzy Antoni
 • JUNG Jan Jerzy (Georg)
 • JUNG Marcin

K

 • KALIWODA
 • KALUZA
 • KLOSS Christoff
 • KOCZI (KOTZI) Antoni
 • KOCZI I JACHIMEK
 • KOLARZ Wilhelm
 • KROL Gotlib
 • KOWNACKI Andrzej
 • KURETNIEWSKI
 • KURLAND — Jerzyk, Jerzy (Georg)
 • KULMAN (KUCHLMAN) Samuel А.
 • KWIETNIEWSKI Kazimierz

L

 • LAGAC Daniel
 • LEIBRANDT Jan
 • LENT Grzegórz
 • LEWIŃSKI Jan
 • LISOWSKI Czesław
 • LOIKIEWICZ В.

M

 • MALIKÓW Wasili
 • MĘKALSKI Floryan
 • MEYER
 • MIKLASZEWSKI Gabryel
 • MIKLASZEWSKI Wojciech
 • MILOTTA Johann Leopold
 • MOLTZER (MOLTZFELD) Hermann
 • MRÓWCZYŃSKI Jakub
 • MULLER (MUELLER) Philipp (Filip)

N

 • NIŻAŁOWSKI Ludwik
 • NUSSBAUM (NUSBAUM)

O

 • OGOTZKI Albert

P

 • PĘKALSKI Aleksander
 • PIECZEWSKI Antoni
 • PILECKI Stefan (Stephan)
 • POELLMANN Adam
 • POŁOSATOW Paweł
 • PRESZKIEWICZ

R

 • RACA
 • RAC R.
 • RAK Roch
 • RAK (wdowa po rusznikarzu)
 • RALSKA Małgorzata
 • RAUSCHER
 • RAUSCHER Fryderyk
 • RITTER Friedrich (Fritz)
 • RONCZEWSKI Bazyli
 • RUŻYCKI Wojciech
 • RYDYNG (REDYNG) Ludwik

S

 • SAPOŻNIKOW Stefan
 • SCHMIDT Józef
 • SCHUBERT Józef
 • SEJFERT Gustaw
 • SIEMIENIOWICZ Kazimierz
 • SMILOWSKI
 • SOSNOWSKI Jan Jakub
 • SOSNOWSKI Bronisław Teodor
 • SPECHT Jan
 • SPORER Gustaw
 • STAPF Jakub Ernest
 • STEINEKE Jan (Johan)
 • STAPF Julian
 • STAPFA J.
 • STOCKMANN Krystian
 • STOCKMAR J. I.
 • STOFFELS Leon
 • SYMAK Jakub
 • SZULC Krystian
 • SZYMAŃSKI Wilhelm

T

 • THEJER Aleksander
 • THIEM (THIM, TIEM, TIM, TYM) Daniel
 • THOMAS Herman
 • TOMASZEWSKI Teodor
 • TORCHALSKI Franciszek
 • TORCHALSKI Jan Feliks
 • TORCHALSKI Ryszard Józef

U

 

V

 • VINCENTY (VICENTY, FICENTY)

W

 • WALIGORA (WAALIGURA, WALLIGURA)
 • WARFOŁOSZEJEW Jan
 • WEIGEL Johann Dawid
 • WESSELY Józef (Jozef)
 • WIHTENDAL (WICHTENDAHL, WICHTENDACH) Ludwik
 • WILBIK Zygmunt
 • WISЈOCKI Aleksander
 • WISNIOWIECKI J.
 • WISTER Karol (Karl)
 • WITTWERK
 • WOLFRAM Paweł

X

 

Y

 

Z

 • ZABOROWSKI Jan
 • ZACZEK Wojciech
 • ZAŁUSKI Adolf
 • ZIEGLER Robert
 • ZIEGLER Adolf Robert Xawery
 • ZIELEZIŃSKI Stanisław
 • ZIELIŃSKI Stanisław
 • ZUKIEWSKI Andrzej
 • ZYCH Paweł